Biopreparaty do hodowli zwierząt

Każde gospodarstwo hodowlane wymaga stosowania wysokiej jakości preparatów specjalistycznych, które spełniają funkcje ochronne,  udrażniające, a także czyszczące w hodowli zwierząt.

 Biopreparaty są niezbędne w przypadku hodowli bydła i trzody chlewnej. Wykorzystanie tych środków niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim preparaty nie powodują korozji urządzeń mających za zadanie magazynowanie gnojowicy. Skutecznie pomagą zwalczać problem emisji przykrych zapachów i fetorów związanych z chowem zwierząt  gospodarskich.  Zmniejszają ryzyko rozwoju mikroorganizmów odpowiadających za powstawanie chorób bydła i trzody chlewnej. Po zastosowaniu tego rodzaju biopreparatów gnojowica uzyskuje płynną formę, a jej pompowanie i rozprowadzenie na gruntach jest znacznie prostsze. Jednocześnie gleby zostają lepiej użyźnione i zostaje poprawiona ich urodzajność.

Preparat mikrobiologiczny do zwalczania emisji przykrych zapachów i fetoru

Dla Rolników
Biopreparaty farm system power polecany do hodowli zwierząt przez eko-rol nawozy

Preparat mikrobiologiczny Farm System Power + (FSP) jest dedykowany do gospodarstw i farm zajmujących się hodowlą trzody chlewnej, bydła mięsnego i mlecznego oraz wszytkich gatunków drobiu. Skutecznie pomaga zwalczać problem emisji
przykrych zapachów i fetorow związanych z chowem zwierząt
gospodarskich. Preparat Farm System Power + (FSP) wpływa znacząco na poprawę kondycji i zdrowotności zwierząt, w budynkach inwentarskich oraz komfort życia w otoczeniu tych budynków. Preparat FSP składa sz starannie dobranych, niepatogennych szczepów bakterii zdolnych do silnego namnażania. Układ bakterii w preparacie stanowi swoisty łańcuch
troficzny co powoduje, że jest w stanie działać nawet w bardzo
niekorzystnych warunkach.

Preparat mikrobiologiczny do utylizacji gnojowicy i ścieków odzwierzęcych

Dla Rolników
Biopreparaty Farm system dla hodowli zwierząt z eko-rol

Preparat Farm System Premium + poprzez odpowiednio dobrany skład kompozytu mikrobiologicznego działa w szerokim zakresie bez względu na warunki początkowe wynikające z miejsca ich zastosowania (temperatura, pH, rodzaj i skład ścieku, poziom O2
itp.) przyczyniając się zdecydowanie do poprawy warunków sanitarnych i higienicznych. Zawarty w preparacie kompozyt
enzymatyczny inicjuje procesy rozpadu znajdujących się w ścieku substancji złożonych (białka, tłuszcze, skrobia) do związków prostych stanowiących źródło pokarmu bądź energii dla
znajdujących się w preparacie bakterii. Dodatek kompozytu enzymatycznego powoduje, iż reakcje rozkładu ścieku zachodzą zdecydowanie szybciej. Preparat Farm System Premium+ znacząco obniża poziom siarkowodoru i amoniaku. Przy doborze składu kompozytu mikrobiologicznego uwzględniono bardzo ścisłe kryteria bezpieczeństwa, związane zarówno z etapem przygotowania i realizacji produkcji biopreparatów, jak i ich późniejszym stosowaniem, przy jednoczesnym zapewnieniu  wysokiej skuteczności działania.
Przeznaczenie: powierzchnie budynków inwentarskich, zbiorniki z gnojówką , gnojowicą, szamba, kanały gnojne, hałdy z obornikiem, kompostem, zbiorniki z resztkami z ubojni, garbarni oraz składowiska resztek organicznych.

Właściwości polecanych preparatów mikrobiologiczny do utylizacji gnojowicy i ścieków odzwierzęcych, ograniczania emisji przykrych zapachów i fetoru

Zapobiegą zanieczyszczeniu środowiska przez odpady i ścieki odzwierzęce, powstające w  hodowlach zwierząt gospodarskich.
Redukują toksyczne gazy towarzyszące procesom gnilnym, zachodzącym podczas magazynowania i rolniczego wykorzystania gnojowic.
Wspomagają proces rozkładu i utylizacji gnojowicy, gnojówki i innych ścieków odzwierzęcych zarówno płynnych jak i stałych.
Redukują fetory towarzyszące hodowli zwierząt gospodarskich.
Znacząco ograniczą emisje amoniaku i siarkowodoru.
Poprawią parametry dobrostanu wewnątrz budynków inwentarskich.
Hamują rozwój pleśni, grzybów i bakterii patogennych, w sposób znaczący ograniczają rozwój procesów beztlenowego rozkładu białek.
Ograniczą ryzyko wystąpienia skażeń powodowanych przez mikroorganizmy patogenne.
Poprawią kondycję i zdrowotność zwierząt.

Wprowadźmy ekologię do Twojego gospodarstwa

Nawozy ekologiczne to nawozy przyjazne dla środowiska, które powstają w sposób naturalny, gwarantują nie tylko obfite, ale także zdrowe plony.