Ochrona Roślin

Uprawy pod skuteczną ochroną

Ochrona roślin jest bardzo ważnym elementem w produkcji roślinnej. Zapewnienie roślinom ochrony przed patogenami, szkodnikami i chwastami obniżającymi plony roślin uprawnych wiąże się z uzyskaniem wysokiej jakości plonów. Dla zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu plonowania i poprawy rentowności produkcji roślinnej, niezbędne jest zrównoważone stosowanie wszystkich metod ochrony roślin.

Biologiczne środki ochrony roślin

Naturalny środek do ochrony roślin przed patogenami

Dla Rolników
Dla Sadowników
Dla Ogrodników
ochrona roślin przez nawóz phytochikol

PhytoChikol to preparat na bazie Chitozanu który wspiera naturalne mechanizmy obronne roślin na dwa sposoby: przez nie dopuszczenie do infekcji ( blokata receptorów ) i/lub hamowanie rozwoju patogenu. W przeciwieństwie do innych pestycydów, preparat jest równolegle aktywny przeciwko grzybom, bakteriom, wirusom i wiroidom. Jest bezpieczny, wręcz korzystny dla zdrowia człowieka i środowiska. Pomaga skutecznie ograniczyć presję wielu patogenów. Ogranicza stosowanie chemicznych środków ochrony roślin  przy ich łącznym stosowaniu z preparatem. Umożliwia przeżycie roślin w wysokich lub niskich temperaturach środowiska. PhytoChikol zabójczo oddziałuje na nicienie glebowe. Preparat w płynnej postacji stymuluje wzrost i rozwój roślin, poprawia ich jakość. Wykazuje bardzo silne działanie stymulujące odporność roślin na patogeny. Stosowany od początku wegetacji roślin wpływa korzystnie nie tylko na wzrost, ale również na zdrowotność. Zaprawianie nasion preparatem PhytoChikol znacząco stymuluje ich kiełkowanie oraz ukorzenienie siewek. Hamowany jest także rozwój patogenów grzybowych.

Płynny dolistny nawóz wapniowy

Dla Rolników
Dla Sadowników
Dla Ogrodników
Phyto Chilok calcium do ochrony roślin

PhytoChikol Calcium zawiera 20 mg/kg zjonizowanego srebra oraz 15 g/kg chlorowodorku chitozanu. Stosować dolistnie w uprawach polowych i pod osłonami, rolniczych, warzywnych i sadowniczych. Przeznaczony jest do zwiększania zawartość wapnia w roślinach oraz poprawiania jakości i trwałości płodów. Produkt można mieszać ze wszystkimi typowymi preparatami. Przed zmieszaniem w opryskiwaczu, w celu sprawdzenia kompatybilności zaleca się wykonać prosty test mieszalności. PhytoChikol Calcium jest na bazie Chitozanu. Chitozan jest
bezpieczny, wręcz korzystny dla zdrowia człowieka i środowiska, a poza tym może brać udziałw ograniczaniu stosowania chemicznych środków ochrony roślin przy ich łącznym stosowaniu. Chitozan stymuluje rozwój i aktywność pożytecznych mikroorganizmów w glebie. Poprawia plonowanie roślin poprzez stymulację wzrostu i aktywniejsze pobierania składników
pokarmowych i mineralnych (ziemniak, pomidor, kapusta, soja).
Poprawia przeżycie roślin w wysokich lub niskich warunkach środowiska. Zaprawianie nasion chitozanem znacząco stymuluje ich kiełkowanie oraz ukorzenianie siewek. Hamowany jest także rozwój patogenów grzybowych.

Płynny dolistny nawóz miedziowy

Dla Rolników
Dla Sadowników
Dla Ogrodników
Ochrona roślin przez eko-rol

PhytoChikol Miedź Zawiera 15 mg/kg zjonizowanego srebra oraz 20 g/kg chlorowodorku chitozanu. Stosować dolistnie w uprawach polowych i pod osłonami, rolniczych, warzywnych i sadowniczych. Produkt można mieszać ze wszystkimi typowymi preparatami. Przed zmieszaniem w opryskiwaczu, w celu sprawdzenia kompatybilności zaleca się wykonać prosty test mieszalności. PhytoChikol Miedź jest na bazie Chitozanu. Chitozan jest
bezpieczny, wręcz korzystny dla zdrowia człowieka i środowiska, a poza tym może brać udziałw ograniczaniu stosowania chemicznych środków ochrony roślin przy ich łącznym stosowaniu. Chitozan stymuluje rozwój i aktywność pożytecznych mikroorganizmów w glebie. Poprawia plonowanie roślin poprzez stymulację wzrostu i aktywniejsze pobierania składników
pokarmowych i mineralnych (ziemniak, pomidor, kapusta, soja).
Poprawia przeżycie roślin w wysokich lub niskich warunkach środowiska. Zaprawianie nasion chitozanem znacząco stymuluje ich kiełkowanie oraz ukorzenianie siewek. Hamowany jest także rozwój patogenów grzybowych.

Biopreparat stymulujący odpornośc roślin na patogeny

Dla Rolników
Dla Sadowników
Dla Ogrodników
Ochrona roślin

Biopreparat stymulujący wzrost i rozwój roślin, poprawiający ich jakość. Jest płynną postacią soli chitozanu o lekko opalizującej barwie, doskonale rozpuszczalną w wodzie.
Beta-Chikol wykazuje bardzo silne działanie stymulujące odporność roślin na patogeny. Stosowany od początku wegetacji roślin wpływa korzystnie nie tylko na wzrost ale również na zdrowotność.
Zastosowanie preparatu:
– podlewanie,
– opryskiwanie,
– zaprawianie nasion, bulw, cebul, kłaczy i sadzonek
Może być stosowany w wielkotowarowej produkcji roslin na polach, pod osłonami a także na działkach, w ogrodach, na balkonach oraz w mieszkaniach.
Przeprowadzone obserwacje roślin i wyniki plonowania pokazują, iż preparat Beta-Chikol ma korzystny wpływ na kondycję fizjologiczną. Rośliny charakteryzowały się nie tylko wyższym wzrostem ale także wcześniej wchodziły w fazę generatywną. Zauważalne było również wcześniejsze zawiązywanie kwiatów jak również wyższy plon.
Poza wpływem na wzrost i plonowanie zauważalny był również wpływ na stymulowanie odporności roślin przed patogenami.

Wprowadźmy ekologię do Twojego gospodarstwa

Nawozy ekologiczne to nawozy przyjazne dla środowiska, które powstają w sposób naturalny, gwarantują nie tylko obfite, ale także zdrowe plony.