Nawozy Wapniowe

Związki wapnia w nawozach wapniowych służą przede wszystkim do regulowania odczynu gleby. Wapń występujący w glebie jest słabo przyswajalny dla roślin, lub tak jak w glebach polskich, jest go za mało.
Dlatego też, regularne nawożenie wapniem zabezpiecza rośliny przed samo rozkładem tkanek.

Środek wapnujący (wapno nawozowe) – to  substancja zawierająca, wapń lub magnez jeden pierwiastek lub obydwa, głównie w formie tlenku, wodorotlenku, węglanu lub krzemianu przeznaczona przede wszystkim do utrzymania lub zwiększenia poziomu pH gleby i wody oraz do polepszenia odżywiania roślin a także do zmiany właściwości fizycznych gleby.
Środki wapnujące pozakopalniane posiadają dodatkowo substancje organiczne pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. 

Środek organiczno-mineralny poprawiający właściwości gleby z aktywnym hydratem wapnia

Dla Rolników
Dla Sadowników
Dla Ogrodników
MaxCalc wapno z eko-rol nawozy

Wapno nawozowe OrgTerra o wysokiej zawartości materii organicznej przeznaczone jest do odkwaszania wszystkich rodzajów gleb wymagających wapniowania w uprawach rolniczych, warzywniczych, sadowniczych oraz w uprawach pod osłoną. Wapno organiczno-mineralne OrgTerra polecamy jako najskuteczniejszy i najbardziej wydajny nawóz w postaci sypkiej poprawiający właściwości gleby. Nawóz organiczno-mineralny OrgTerra to produkt łączący w sobie zalety nawozów organicznych i mineralnych. Działa szybko i uzupełnia najważniejsze składniki mineralne, jednocześnie dostarczając do gleby również substancję organiczną. Nawóz OrgTerra jest wyjątkowy ze względu że substancja organiczna zawarta w nim to:  odpady poubojowe z masarni stanowiące 40%  składu nawozu. Dzięki temu OrgTerra wzbogaca warstwę próchniczą gleby, a związki mineralne, pozwalają szybko uzupełniać niedobór składników mineralnych w glebie.

Wprowadźmy ekologię do Twojego gospodarstwa

Nawozy ekologiczne to nawozy przyjazne dla środowiska, które powstają w sposób naturalny, gwarantują nie tylko obfite, ale także zdrowe plony.